Tự động tính tổng khi merge cell trong excel

Tự động tính tổng khi merge cell trong excel

Làm thế nào để cộng dồn khi nhập các cell trong excel (how to sum up merge cell in excel). Khi xử lý số liệu nhiều khi bạn gặp phải trường hợp muốn nhập mà thằng excel nó lại chỉ dữ mỗi số liệu của row trên cùng khi bạn nhập các hàng. Việc này là do bản chất của excel. Đôi khi bạn cũng có thể có được kết quả mong muốn trên 1 ô đã được nhập nào đó, tuy nhiên khi sum up cả cột bạn sẽ gặp rắc rối. Chỉ người nào đã từng làm qua và gặp mới hiểu được trường hợp này. Và đây là giải pháp đơn giản tôi chia sẻ cho anh em chưa biết

Sub SumUpMergeCell()
Dim rng As range
Dim row As range
Dim cell As range

Set rng = Selection

Dim totalValue As Double
totalValue = 0
For Each row In rng.Rows
For Each cell In row.Cells
‘sum up it
totalValue = totalValue + cell.Value
‘set this cell value to zero in order to fixed unsuported Microsoft Excel function
cell.Value = 0
Next cell
Next row

Selection.Merge
Selection.Value = totalValue
‘Be carefull row formular will be lost, make sure back up

End Sub

Trên đây là tip để làm thế nào để nhập cell có tổng

 

Share this post